eKlient innebär att Sveriges landsting och kommuner gemensamt tar fram standarder, lösningar och verktyg för en effektiv hantering av sin IT-miljö.

eKlient är indelat i fyra områden

 1. Standarder
  Syftar till att utveckla standarder och livscykelplaner för IT-miljön
 2. Plattform
  Innehåller verktyg och lösningar för hantering av klientplattformen
 3. Applikation
  Innehåller verktyg, lösningar och process för applikationshantering
 4. Beställningsautomation
  Innehåller verktyg och lösningar för beställningsautomation med självbetjäning.

map-sweden-activeregions-small

 Organisationer anslutna till eKlient representerar i nuläget
ca 265 000 pc-klienter

16

Feb

Livscykelplanerna uppdaterade

Nu finns en ny version 1.6 av eKlients livscykelplaner publicerade på Ineras hemsida.  

02

Feb

Arkitektmöte 25 januari

Den 25 januari genomförde eKlient ett uppskattat heldagsmöte för landstingens IT-arkitekter på temat Windows 10. Syftet var att utbyta och …

20

Dec

Tack!

eKlient önskar tacka alla medlemmar som under året har engagerat sig i alla våra forum och som säkerställer att eKlient …

12

Dec

LGO1 möte 6-7 december

Den 6-7 december genomfördes årets sista LGO1 (Landstingsgrupp för Objekt 1) möte. Ämnen på agendan var bl.a följande Ida access – Inera Nyheter …